ประชาสัมพพันธ์ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ประชาสัมพพันธ์ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ประชาสัมพพันธ์ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
เปิดไฟล์
โพสโดย : ประชาสัมพันธ์   วันที่ : 6 ตุลาคม 64   View : 16
ข่าวประชาสัมพันธ์
มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา  (ดู 694)
ออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่เพื่อบริการประชาชน  (ดู 672)
​หลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง เพื่อใช้จัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดิน  (ดู 1723)
ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล้ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดืมสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  (ดู 402)
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่(งานวันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2561   (ดู 444)
ต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๑  (ดู 616)
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ดู 438)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :