นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน ได้จัดโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีทอดเทียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วัดป่าโคกสว่างธรรมาราม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

Gallery :: นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน ได้จัดโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีทอดเทียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วัดป่าโคกสว่างธรรมาราม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
นายสงวน ชมภูทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน ได้จัดโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีทอดเทียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วัดป่าโคกสว่างธรรมาราม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ : 5 สิงหาคม 65   View : 4