11 ตุลาคม 2564 ได้จัดศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08. 30 น. - 16.30 น. “ทุก


ออนไลน์ : 461

Gallery :: 11 ตุลาคม 2564 ได้จัดศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08. 30 น. - 16.30 น. “ทุก
11 ตุลาคม 2564 ได้จัดศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08. 30 น. - 16.30 น. “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”
วันที่ : 11 ตุลาคม 64   View : 28